Betekenis & Tips

Wat betekent…

Voor veel mensen valt het niet mee te begrijpen wat er bedoeld wordt met alle vaktermen van advocaten, politiemensen, officieren van Justitie en rechters. Wij proberen in deze lijst uit te leggen wat termen betekenen maar ook aan te geven welke rechten iemand in zo’n situatie kan hebben. De lijst zal telkens verder uitgebreid worden.