Wat kunt u doen?

Op de hoogte houden of advies vragen

Heb je zelf een incident meegemaakt en wil je daarvan aangifte doen of daarover een klacht indienen? Wil je, mede omdat je verwacht gedagvaard te worden tegenbewijs verzamelen door registratie van een Burgerlijk Proces Verbaal?

Je kunt ons op de hoogte houden als je gevallen kent waarin registratie goed zou zijn of advies over een te volgen traject op zijn plaats is, via ons email adres: info@stichtingmensenrechtendordrecht.nl of via ons postbus adres, of via telefoonnummer 078 6351390.