Gemeenteraad

De wetgeving van een stad als Dordrecht wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Er zijn niet zoveel mensen die zich verdiept hebben in de locale wetgeving. Eigenlijk is dat vreemd want juist die wetgeving raakt vaak aan ons dagelijkse leven. Wat mag er wel of niet op straat, hoe groot mag een terras zijn en tot hoe laat mag het open zijn? Mag je voor je huis een tafeltje neerzetten en een glaasje wijn drinken? Dit alles is vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening van Dordrecht die in 2005 in herziene vorm is vastgesteld en van kracht is geworden. De nieuwe bordjes bij de parken dat je daar niet mag roken als het een tijd droog is geweest komen daar ook vandaan, sinds de laatste aanpassing.

Stichting Mensenrechten Dordrecht heeft zich intensief bemoeid met de APV en daar een uiterst kritische blik op geworpen, maar ook een heel aantal voorstellen gedaan om tot verbetering te komen.

De stichting probeert op gezetten tijden contact te zoeken met de politieke fracties om betrokkenen op de hoogte te houden van de gang van zaken in Dordrecht rond de rechtsgang, de zaken die zorgen baren en wat er al verbeterd is. Met politiek praten over politie is niet gemakkelijk omdat de burgemeester de functie van korpsbeheerder in zijn takenpakket heeft zitten. Het gespreksonderwerp ligt uiterst gevoelig. Brieven aan de korpsbeheerder en aan de gemeenteraad treft u binnenkort bij dit webgedeelte aan.

Die geven een inzicht in de lange weg die te gaan is om tot een goede verstandhouding te komen. Een verstandhouding waarin openheid van zaken en toegankelijkheid in communicatie tussen gemeenteraad, burgemeester en de stichting als een goede grond gezien worden voor een gezond klimaat rond openbare orde.