BPV Bavel

Burgerlijk proces verbaal, opgetekend op dinsdag 7 juni 2005, te Dordrecht, de heer Bavel, geboren in het jaar 1944.

Op dinsdag 25 januari 2005, ging ik naar buiten omdat ik al eerder vernielingen aan mijn auto had gevonden en me afvroeg waarom er zoveel mensen door mijn straat liepen, die ontevreden waren. Ik liep naar de stationsuitgang Markettenweg, de straat waar ik woon. Ik ging daar kijken wat de reden van die ongewone drukte voor mijn deur was. Toen bleek dat de uitgang van het station Markettenweg/Weizigtpark na 19.00 uur ’s avonds was afgesloten voor mensen die geen geldig toegangsbewijs voor de trein hadden. Wat de oorzaak was dat die mensen door 4 politiemensen en twee NS medewerkers werden doorgestuurd naar het fietstunneltje van de Dubbeldamseweg, om vandaar uit naar het centrum te gaan. Ik heb een aantal mensen gevraagd hoe ze het vonden dat die doorgang afgesloten was en waar ze naartoe verwezen werden. Het bleek dat bijna alle mensen het er absoluut niet mee eens waren en ook niet op de hoogte waren van de afsluiting van de gebruikelijke weg naar de binnenstad. Nadat ik een vijftiental mensen daarover had gevraagd wat ze ervan vonden, kwam een politieman met pet naar me toe en vroeg of ik me kon legitimeren. Ik zei dat ik dat niet kon maar dat ik verderop in de straat woonde en mijn legitimatie wel even wilde halen. Toen zei hij dat ik werd aangehouden en mee moest naar het bureau. Ik werd in de handboeien geslagen, wat zeer hardhandig ging. Toen ik daarop zei ‘ hé hé je doet me erg pijn, ik ben geen Jan Lul’ werden de boeien nog harder aangedaan. Het deed flink pijn. Ik vroeg daarop wat de reden was dat ik werd gearresteerd en in de boeien werd geklonken en toen kreeg ik als antwoord ‘ hinderlijke aanwezigheid’. Ik werd in een politieauto gepropt en afgevoerd naar het hoofdbureau op de Nassauweg. Daar aangekomen werd ik gefouilleerd, moest mijn handen tegen de muur doen, terwijl een handboei nog vastzat, die werd hard aangetrokken door de betreffende politieman. Omdat ik mijn handen volgens hem niet hoog genoeg deed. Daarna werden mijn bezittingen afgenomen en werd ik in een cel geduwd. Dit alles onder toeziend oog van een drietal andere politiemensen. Een paar uur later kwam iemand vragen of ik aanspreekbaar was, waarop ik antwoordde ‘ hoezo, ik ben altijd aanspreekbaar’. Ik moest meekomen en mijn naam en adres etcetera werden gevraagd, die heb ik gegeven. Ik kreeg mijn spullen terug in een plastic zak, ik mocht de inhoud daar niet nakijken, dat moest ik thuis maar doen. Ik ben naar huis gegaan.

De volgende morgen ben ik naar het politiebureau gegaan om een klacht in te dienen bij de chef van dienst wegens mishandeling. De pijn in mijn pols was zeer hevig geworden. Ik heb mijn verhaal verteld aan de chef van dienst en verzocht om een politiearts te laten komen. Dat gebeurde. Het was een vrouw, die constateerde dat mijn hand gekneusd was. Daarna heb ik na lang aandringen een stenciltje gekregen waarop stond ‘klachtenformulier’ wat ik thuis moest invullen. Ik kreeg sterk de indruk dat de chef van dienst niet wilde dat ik een klacht in zou dienen of aangifte zou doen. Op mijn verzoek kreeg ik geen bewijs van de constatering van de arts, en ook niet de naam of het dienstnummer van de arts, dat kon niet. Mijn hand kon ik vanaf dat ogenblik bijna niet meer gebruiken, het was mijn rechterhand en ik ben rechts. Ik heb me ziek gemeld op mijn werk. Tot op heden heb ik niets meer van mijn klacht gehoord. Daarom ben ik samen met mevr. Hulsman van stichting Mensenrechten Dordrecht naar het politiebureau om aangifte gedaan tegen de agenten wegens mishandeling.

Tot mijn stomme verbazing werd ik beschuldigd van het opgeven van een valse naam ‘ Jan Lul’ . Tevens moest ik betalen voor het niet kunnen legitimeren. De tenlastelegging voor het opgeven van een valse naam wil ik niet betalen, er is mij niet gevraagd naar een naam, adres of geboortedatum. Ik ben dan ook zeer benieuwd welk adres of welke geboortedatum ik zou hebben opgegeven…

Ik weet niet of dit de gebruikelijke procedure in Nederland is als iemand geen legitimatie bij zich heeft. Het is mij bekend dat de Politie Dordrecht vaak slecht in het nieuws is, maar dit had ik niet verwacht.

Dordrecht 7 juni 2005,

Dhr. Bavel

Patrizia Filia

Peter Mietes