Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie beslist nadat de politie mensen aangehouden of geverbaliseerd heeft, of er vervolgd zal worden. Of er een boete betaald moet worden of dat er een rechter aan te pas komt of dat het niet belangrijk genoeg is om voor een rechter te brengen of een schikkingsvoorstel te doen ( voorstel om een boete te betalen waarna -als je dat doet- het geregeld is).

In overleg met de burgemeester (als korpsbeheerder) en de commissaris van politie wordt in een arrondissement (een regio of gebied) bekeken waaraan voorrang wordt gegeven en hoe men met bepaalde gevallen omgaat. Zo werd lange tijd in dit arrondissement beboet en vervolgd voor het roken van een jointje op straat, ook als dat geen overlast gaf. Door onderzoek van de stichting Mensenrechten is duidelijk geworden dat dit onterecht was. Inmiddels is, als je alle krantenberichten goed leest, de prioriteit verlegd naar het aanhouden van mensen waarvan de politie denkt dat zij op een gestolen fiets rijden.

Stichting Mensenrechten heeft gesprekken gevoerd met de vorige hoofdofficier van Justitie over het waarom van het grote aantal aanhoudingen, het waarom van het boeien ( het Openbaar Ministerie hoort op de politie toe te zien bij het gebruik van haar bevoegdheden), het waarom van het gebruik van mate van politiegeweld bij aanhoudingen (honden) en de ernstige twijfels die de stichting koestert ten aanzien van het vervolgen van gevallen waarin uiterst dubieus politieoptreden heeft plaatsgevonden, waarbij een sterk vermoeden van uitlokking door de politie heeft plaatsgevonden. Ook heeft de stichting aangedrongen op het verstrekken van een kopie van het proces verbaal van een verdachte die gehoord werd, aan de verdachte zelf, conform de uitspraak van het College van Procureurs Generaal (de baas van het Openbaar Ministerie) heeft een verdachte daar recht op. Dit gebeurt inmiddels gelukkig al vaker.

De stichting zal haar best doen deze gesprekken voort te zetten met de nieuwe hoofdofficier van Justitie in dit arrondissement in de hoop dat door wederzijds begrip verdere verbetering in de bestaande situatie zal komen.