Politie

Een al dan niet prettige ontmoeting met de politie is vaak de eerste aanraking van een burger met het rechtssysteem. Het kan gaan om te hard rijden, een niet werkend licht, een aangifte voor een gestolen fiets of je kunt gewoon vragen naar de weg, maar het kan ook dat je ten onrechte aangehouden wordt of een boete krijgt.

Juist die eerste aanraking is bijzonder belangrijk voor je eigen indruk over de politie. Stichting Mensenrechten Dordrecht gaat gesprekken aan met functionarissen die beleid bepalen bij de politie (of daar verantwoordelijk voor zijn) in de hoop dat de incidenten die zij registreren kunnen bijdragen tot verbetering in de omgang tussen burgers en politie. Zijn handboeien altijd nodig bij een aanhouding? Is een aanhouding wel nodig of kan het ook op afspraak? Heb je recht op een kopie van je eigen verklaring als je als verdachte wordt verhoord?

Afgelopen jaar zijn in de regio Zuid-Holland Zuid 7200 mensen aangehouden en de stichting is ervan overtuigd dat dit niet nodig was, ook de inzet van politiehonden die doorbijten terwijl door omstanders geen geweld wordt gebruikt of geen werkelijk gevaar te duchten valt voor agenten, baart de stichting ernstige zorgen.

Al deze vragen, problemen en meer zijn aan de orde gekomen in gesprekken met de politie. We merken dat het helpt om met elkaar aan tafel te gaan zitten, ook al kost het tijd en moeite elkaars standpunten op een open manier te bespreken.