Klacht Sjoerd

Aan: Politie Zuid-Holland-Zuid
t.a.v. Klachtenbehandeling
Postbus 1070
3300BB Dordrecht
Betreft: klacht over politieoptreden

Dordrecht 14 maart 2006,

Hierbij dien ik een klacht in over het politieoptreden ten aanzien van mij op 8 september 2006. In bijgaand Burgerlijk Proces Verbaal dat tot stand kwam in samenwerking met stichting Mensenrechten Dordrecht staat de gang van zaken waarover ik klaag uitvoerig beschreven. Ook bijgesloten is het bericht van sepot ten aanzien van mij, van het openbaar ministerie.

Ik klaag over het optreden van de betreffende agent op die dag. Hij heeft zijn positie en macht misbruikt en zich discriminerend gedragen. De agent die mij staande hield was uit op een confrontatie, hij heeft voortdurend geprobeerd een conflict uit te lokken. Het is heel slecht dat een onbeduidend voorval als het niet voeren van licht op een fiets, uiteindelijk uitdraait op een aanhouding met zoveel politie inzet (meerdere auto’s en busjes), dat buren en omstanders wel moesten denken dat het hier om een zware misdaad ging. De politie inzet en de manier waarop die plaatsvond (handboeien, niet toestaan dat ik kleding aantrok) was buitenproportioneel. Ook het vasthouden tot diep in de volgende dag, met gevolgen voor mijn werk, was onnodig en buiten proportie. De naam van de agent is mij niet bekend. Ondanks herhaalde verzoeken bij de politie heb ik geen kopie van mijn eigen verklaring die ik aldaar heb afgelegd ontvangen. Mij werd verteld dat dit niet mogelijk was.

Ik kan mij voorstellen dat u zich afvraagt waarom ik pas nu in actie kom. Langere tijd heb ik gedacht dat ik dit voorval los kon laten en achter mij kon laten. Ik merk dat dit niet mogelijk is. Naarmate de tijd verder gaat bijt dit voorval zich juist meer in me vast en voel ik mij steeds slechter als ik het niet naar buiten breng. Om deze reden heb ik het voorval laten registreren en dien ik alsnog deze klacht in. Tevens wil ik een verzoek indienen dat eventuele gegevens van mij, die naar aanleiding van dit voorval bij de politie geregistreerd staan, uit de databanken verwijderd worden.

Hoogachtend,

Sjoerd