Cannabis

De Algemeen Plaatselijke Verordening en cannabisbeleid.

In steeds meer steden worden in de plaatselijke wetgeving de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) die wordt vastgesteld door de gemeenteraad, maatregelen genomen tegen toenemende irritatie in de stad. Overlast is een benaming waar bijna jaarlijks meer onder wordt geschaard en telkens via de bepalingen van de APV meer en meer wordt verboden.

Het op straat roken van cannabis wordt door sommige burgers als hinderlijk ervaren en is – mede door het opstellen van de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG- steeds vaker terug te vinden in een overlastbepaling binnen de APV.

In Dordrecht hebben voorlopers van stichting mensenrechten Dordrecht zich beziggehouden met de wijze van beboeten, vervolgen en veroordelen op grond van deze bepalingen. Mede door de brief van het College van Procureurs Generaal en door een door ons uitgelokte rechtszaak is inmiddels wel duidelijk dat drie jaar lang in Dordrecht grotendeels ten onrechte werd beboet op het roken van een joint op straat. Overlast werd niet geconstateerd, niet ten laste gelegd en bij de veroordeling werd ook niet gekeken of er sprake was van overlast, terwijl het aantonen van overlast heel duidelijk door het College van P-G’s als voorwaarde werd gesteld voor vervolging.

In deze rubriek van de website vindt u het rechtbankverslag van de eerste kantonzaak waarbij ontslag van rechtsvervolging werd uitgesproken door de rechter omdat in dit geval geen sprake was van strafbaarheid.

Tevens vind je de APV bepaling zoals die nu geldt in Dordrecht nadat medewerkers van de stichting zich hebben ingespannen om de APV in de inspraak te krijgen en op een lijn te krijgen met het beleid van het College van P-G’s.

Het loont om je op de hoogte te stellen van wat er gebeurt en of dat conform de wet en richtlijnen gebeurt.