Rechtbank

Het is behoorlijk indrukwekkend om voor een rechter in het beklaagdenbankje te zitten. Vaak is het maar moeilijk te begrijpen hoe een rechtszitting in elkaar steekt en wat de gevolgen kunnen zijn van een al te achteloos antwoord. De rol van de rechter in de rechtsgang is bijzonder belangrijk omdat een veroordeling zwaar in kan grijpen in je leven en naar je toekomst. Een veroordeling betekent dat je in het justitieel register geregistreerd staat en dat maakt de kans op een volgende veroordeling aanmerkelijk groter en ook de kans op een hogere straf als je weer voor een rechter komt te staan. Je kunt heel goed veroordeeld worden voor iets dat je niet hebt gedaan, aangezien een proces verbaal van een politieagent al voldoende wettelijk bewijs is voor een veroordeling. Je kunt dan in de rechtszaal jouw verhaal wel vertellen maar het wordt door de rechter maar zelden geloofd als daar een andere versie van een politieagent tegenover staat, zelfs als je een aantal goede getuigen meeneemt! Een aantekening in het strafregister kan betekenen dat je bepaalde banen niet meer kunt krijgen of dat je niet meer naar bepaalde landen mag reizen.

Stichting Mensenrechten Dordrecht gaat gesprekken aan met de rechtbank om duidelijk te maken hoe onze burgerlijke processen verbaal tot stand komen en daar aandacht voor te vragen tijdens processen. Ondanks toezeggingen willen de rechters daar tot nu toe nog niet echt naar kijken. Ook willen we aandacht voor de mogelijkheid dat de toedracht van incidenten ondanks een politie proces verbaal toch anders kan liggen. Ook politie agenten zijn immers mensen die fouten kunnen maken.

Over deze zaken en meer problemen gaan we regelmatig gesprekken aan met de rechtbank in de hoop op meer openheid, begrip en onbevooroordeeld.