Rechtbankverslag

Verslag rechtzitting politierechter

Maandag 30 januari 2006

Rechtbank Dordrecht
Rechter: Mr. H. Bedee
Officier van Justitie: Mr. Van Delft

De rechter stelt de identiteit van Ganesh en George vast en waarschuwt dat zij niet hoeven te antwoorden.

Officier van Justitie: George wordt tenlaste gelegd dat hij op 21 mei 2006 niet heeft voldaan aan een ambtelijk bevel van de politie om zich te verwijderen.

Ganesh wordt ten laste gelegd dat hij een ambthandeling heeft belemmerd en dat hij geschopt of geslagen heeft naar een politie agent.

Rechter: U hoort het en u heeft het gelezen. U bent verhoord bij de politie en het klopt met wat u in uw eigen verklaringen heeft gezegd, u heeft bekend.

Ganesh: zoals ik al bij de taakstrafzitting heb aangegeven ik beken en ontken.

Rechter: er was 21 mei een opstootje, een uit de hand gelopen actie bij een uitgaansgelegenheid. Er was binnen wat balorigheid geweest, later bleek het door de beveiliging verkeerd te zijn geïnterpreteerd. Uiteindelijk was de situatie zo, de politie kwam in actie en u wilde uw vriend terzijde staan, maar u belemmerde het handelen van de politie. U zou ook richting Choto hebben getrapt of geschopt.

(richting George) u heeft zich niet verwijderd toen dat gevraagd werd.

George: In de dagvaarding staat dat ik mij opzettelijk niet heb verwijderd. Ik heb dat niet opzettelijk gedaan. Ik stond met mijn rug naar de agenten, ik stond een meter of tien verwijderd van de andere agenten, met twee andere mensen.

Rechter: de verbalisanten hebben u herhaaldelijk gesommeerd weg te gaan, heeft u dat niet gehoord?

George: in principe was de zaak afgehandeld, ik had binnen nog wat spullen liggen. Ik had me al verwijderd maar bleef om die reden op een afstandje staan.

Rechter: Kunt u zich voorstellen – ook al berustte alles op een misverstand – dat als de politie geconfronteerd wordt met een groep, dat ze bevreesd waren en werkruimte nodig hadden? Ook al vindt u dat het niet nodig was, dan hoort u nog de bevelen van de politie op te volgen. U kunt later een klacht indienen of aangifte doen.

Ganesh: ik dacht dat de politie een dergelijke situatie goed in zou kunnen schatten. Er was wel een grote groep maar die was niet gewelddadig, niemand was gewelddadig.

Rechter: het was laat op de avond, mensen plegen dan alcohol genuttigd te hebben. Daar sta je dan als politieman…

Ganesh: Mensen stonden te kijken, ze stonden niet klaar om te vechten. Ze hebben geen geweld gebruikt. Ik kan het me niet voorstellen, ze hadden geen reden heel erg bang te zijn.

Rechter: het kan een probleem zijn dat je er als agent niet vanaf het begin bij betrokken bent. Voor de politieagenten die later kwamen en daar anders tegenover stonden. Er blijkt uit het dossier dat u een aantal malen gevorderd bent zich te verwijderen, heeft u dat gehoord?

George: ik heb niet gehoord dat het in mijn richting was. Ik heb niet gehoord of ik niet ver genoeg weg stond, ik heb niet gehoord dat er geweld ingezet zou gaan worden.

Rechter: heeft u bij de politie verklaard dat u het wel heeft gehoord?

George: ja, maar ik heb me verwijderd. Ik ben 10 meter verderop gaan staan, ik moest mijn spullen nog ophalen. Ik was duidelijk geen bedreiging, de agent kan zich natuurlijk vergist hebben.

Rechter (richting Ganesh): Heeft u werk?

Ganesh: ik werk vier dagen per week achter elkaar in een cafe achter de bar. Ik heb te maken met mensen die gedronken hebben. Ik kan goed inschatten hoe je daarmee om moet gaan. Daarom probeerde ik de situatie ook te de escaleren. Er was bij de politie geen enkele ruimte voor uitleg. Ze kwamen gelijk heftig aan, alsof er binnen een moord was gepleegd.

Rechter: u werkt vier dagen in de week, hoeveel geld verdient u daarmee? Dat moet ik vaststellen om als ik u een geldboete opleg, dat naar draagkracht te doen.

Ganesh: genoeg voor de huur en eten.

Rechter: jullie zijn beiden lelieblank en hebben alle twee een goede vooropleiding. Jullie zijn gehoord door de reclassering en bereid een werkstraf te doen.

George: ik heb niet verklaard dat ik bereid ben een werkstraf te doen. De reclassering heeft om de excuus brief van Bibelot gevraagd, waarin Bibelot aangeeft dat haar aandeel van de escalatie op inschattingsfouten van leiding en beveiliging berustte.

Rechter: het berustte misschien op een misverstand, maar u begrijpt dat u mee had moeten werken. Bent u bereid een werkstraf te doen?

George: ik zou moeite hebben daarmee akkoord te gaan, omdat ik zelf vind dat ik niets verkeerds heb gedaan.

Officier van Justitie: De hond heeft u te pakken gehad, wat heeft u daar voor letsel aan over gehouden?

George: een behoorlijke vleeswond, twee bezoeken aan het ziekenhuis, een lichte ontsteking en twee weken ongemak. Verder heb ik er niets aan overgehouden.

Officier van Justitie: ten aanzien van George: ik acht het niet voldoen aan een ambtelijk bevel wettig en overtuigend bewezen, het blijkt uit het Proces Verbaal van de politie en hij geeft zelf aan het bevel gehoord te hebben.

Ganesh: Ik acht zowel het belemmeren van een ambtelijke handeling als het richting Choto schoppen, trappen en slaan wettig en overtuigend bewezen. Beide feiten zijn strafbare feiten, beide verdachten zijn strafbaar. Het is heel simpel: je hebt je er niet mee te bemoeien, je moet luisteren naar de politie. De eis richting Ganesh is een geldboete van € 250,00 of vijf dagen hechtenis, George is gebeten door de hond, dat is op zichzelf al genoeg straf, hij is wel schuldig maar ik vraag geen strafoplegging.

Rechter: wat vindt u daarvan?

George: ik vind het een merkwaardig spel met woorden spelen. Er wordt een verband gelegd tussen de vordering en mijn gedrag. Ik zie het anders, maar ik wil ervan af, ik accepteer het wel.

Advocaat De Haan: Ganesh was een vaste bezoeker van Bibelot. Hij wilde ervoor zorgen dat de zaak niet escaleerde. Hij probeerde het gesprek aan te gaan – hij werkt zelf in de horeca -. De zaak werd opgeblazen door het politiegeweld. De heer Ganesh heeft geprobeerd de escalerend op te treden, hierop werd hij aangehouden. Het wegtrekken blijkt niet uit de processen verbaal. Hij ontkent dat hij richting Choto geschopt of geslagen heeft. Het proces verbaal verklaart dat iemand geschopt en geslagen heeft maar dat was nadat de heer Ganesh al aangehouden was. Ganesh heeft bekend dat hij zijn arm ertussen gestoken heeft, maar is deze handeling een strafbaar feit? Was de aanhouding van de heer Visser rechtmatig? Visser zou op heterdaad betrapt zijn, dat blijkt uit het proces verbaal. De beveiliging heeft gezegd dat de aanhouding op heterdaad was. Als de opsporingsambtenaar Visser onbevoegd heeft aangehouden dan is is het tenlaste gelegde feit niet strafbaar. Mocht u alsnog oordelen dat het wel een strafbaar feit was verzoek ik u geen straf op te leggen of een zeer geringe taakstraf. Mijn client is nog nooit in aanraking geweest met justitie. De agenten gebruikten onnodig geweld en machtsvertoon dat leidde tot de escalatie. Van opsporingsambtenaren mag verwacht worden dat zij op een professionele manier de orde handhaven. Ze dienen zelfstandig te constateren en niet op basis van de beveiliging in een vreemde situatie. Getuigen hebben klachten tegen het politieoptreden ingediend, maar deze zijn nog niet afgehandeld. Er is vanuit Bibelot een brief uitgegaan met excuses over inschattingsfouten van leiding en beveiliging.

Conclusie: de heer Ganesh dient van wegtrekken te worden vrijgesproken, als de aanhouding onrechtmatig was, dient hij ontslagen te worden van rechtsvervolging. Ik vraag in alle omstandigheden geen oplegging van straf.

OvJ: Stelling is niet bewezen, verdachte heeft zelf bekend, dat blijkt voldoend uit het proces verbaal in combinatie met de verklaring van de heer Ganesh zelf. Wat betreft de aanhouding, de agenten horen van de beveiliging dat de heer Visser op heterdaad is aangehouden en nemen dat over.

Rechter richting Ganesh en George: u heeft het laatste woord

George: ik heb er niets aan toe te voegen. Wel wil ik nog zeggen dat de politie ter plaatse aanwezig was en niet pas later is gekomen.

Ganesh: Het zou toch ook niet logisch zijn dat als ik de boel tot bedaren wil brengen, dat ik een agent zou gaan slaan en schoppen. Ik heb wel mijn arm ertussen gestoken. Op het moment dat ik mijn hand ertussen stak zat ik al gelijk in de boeien. Dat in de cel zitten, ik moest er echt van bijkomen. Ik ben geschrokken van hoe dit allemaal gegaan is. Ik weet wel dat ik normaal die arm er niet tussen had moeten steken, maar het was zo’n heftige situatie. Normaal bel je voor zo’n situatie de politie…

Rechter: George: ik acht wettig en overtuigend bewezen wat ten laste is gelegd, dat de vordering niet is opgevolgd. U bent door een hond gebeten, met de nodige gevolgen dat is voldoende straf, waarbij u moet weten dat een rechter nooit een dergelijke straf zou kunnen opleggen. Schuldig, zonder oplegging van straf.

Ten aanzien van Ganesh: Ik acht niet wettig en overtuigend bewezen dat u heeft geschopt of geslagen. Het overige wel. Ik zie geen grond voor ontslag van rechtsvervolging en ben het wat betreft de aanhouding eens met de visie van de Officier van Justitie. Het gaat niet aan zich met de zaak te bemoeien. Als u het er niet mee eens bent kunt u aangifte doen of een klacht indienen maar u gaat zich er niet als een rechercheur of ombudsman mee bemoeien. U heeft een voorkeur voor werkstraf, ik leg u een werkstraf van 20 uur op te vervangen door 10 dagen hechtenis. U krijgt bericht van de reclassering. U kunt binnen twee weken in hoger beroep bij het gerechtshof te Den Haag.

maandag 30 januari 2006

J.M.G. Hulsman

Stichting Mensenrechten Dordrecht