Registreren Burgerlijk Proces Verbaal (BPV)

Een middel om inzicht te krijgen in wat er op het gebied van openbare orde en politie optreden in Dordrecht gebeurt, is het registreren van gevallen waarbij rond het politie optreden of het vervolgingsbeleid van het OM (Openbaar Ministerie) en rechtzittingen problemen ontstaan. Op die manier kan gekeken worden of het uitvoeringsbeleid van politie, het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie en beoordelingstraject binnen de rechtbank, verloopt als dat zou moeten zijn.

Stichting Mensenrechten Dordrecht registreert incidenten door inschakeling van twee externe personen die het incident onderzoeken en de klager en eventuele getuigen daaromtrent ondervragen. Bij een van die personen dient een juridische achtergrond aanwezig te zijn.Er wordt naar gestreefd bij de andere ondervragende personen een rijk palet van uiteenlopende maatschappelijke achtergronden te vertegenwoordigen. Degene wiens verhaal wordt vastgelegd en de verhalen van eventuele getuigen, worden opgetekend in een gesprek van twee wisselende externe personen die de vragen stellen. Als er meer personen zijn van wie de verklaringen worden opgetekend wordt er voor gezorgd dat ieder afzonderlijk verklaart zonder dat daarbij andere’getuigen’aanwezig zijn (Ze vinden in een aparte kamer plaats waarbij geen anderen in dezelfde ruimte aanwezig zijn, zodat de verhalen niet op elkaar aangepast kunnen worden). We noemen deze documenten Burgerlijke Processen Verbaal, kortweg BPV.

Heeft u een geval meegemaakt waarvan u denkt dat het belangrijk is om door ons te laten registreren? Neem dan contact met ons op via email, onze postbus of telefoon, zie contact.